PROGRAM ASNAF FAKIR MISKIN

 • PDF
Antara Program Asnaf Fakir Miskin yang ditawarkan ialah :

1. BANTUAN BULANAN FAKIR MISKIN

- Pemohon hendaklah berumur 60 tahun ke atas

- Pemohon uzur, tidak bekerja atau tidak mampu mencari nafkah sendiri

- Tidak menerima bantuan bulanan JKM

- Tiada anak yang bekerja yang menyara pemohon

- Termasuk di dalam asnaf

- Bukan penerima bantuan bulanan agensi / jabatan lain.

2. BANTUAN PEMULIHAN PERNIAGAAN

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

- Berkomitmen dalam perniagaan

- Menanggung ahli keluarga yang berisiko @ tanggungan yang ramai @ kurang upaya

- Telah ada tempat berniaga sendiri

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

- Termasuk di dalam asnaf

3. BANTUAN KECEMASAN

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

- Menanggung ahli keluarga yang berisiko @ kurang upaya

- Mempunyai tanggungan yang ramai

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

- Musibah - rumah terbakar dll

- Termasuk di dalam asnaf

4. BANTUAN RAWATAN PERUBATAN

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

- Mempunyai tanggungan yang ramai

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

- Penjaga di kalangan ibu tunggal dan anak yatim

- Terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk perbelanjaan rawatan perubatan

- Termasuk di dalam asnaf


5. BANTUAN PERSEKOLAHAN

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

- Menanggung ahli keluarga yang berisiko @ kurang upaya

- Mempunyai tanggungan yang ramai

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

- Bilangan anak yang bersekolah seramai 3 orang ke atas

- Termasuk di dalam asnaf

6. BANTUAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INTSTITUT PENGAJIAN TINGGI

- Pemohon terdiri daripada golongan asnaf

- Ibu bapa atau penjaga tiada pendapatan tetap

- Menanggung ahli keluarga yang berisiko @ kurang upaya

- Ketua keluarga menanggung ahli keluarga yang berisiko @ kurang upaya

- Mempunyai tanggungan yang ramai

- Mempunyai ketua keluarga yang uzur

- Tiada penaja dan bantuan daripada sumber lain

- Bidang pengajian yang memberi manfaat umum dan untuk pelajar semester satu sahaja

(Permohonan boleh dibuat selewat-lewatnya 2 bulan selepas pendaftaran)

- Termasuk di dalam asnaf

* Pengajian peringkat Ijazah - RM 2,500.00

* Pengajian peringkat Diploma - RM 1,700.00

7. BIASISWA KECIL PELAJAR YAYASAN ISLAM KELANTAN (YIK)

- Golongan asnaf (fakir, miskin atau muallaf).

- Pencapaian akademik yang cemerlang

- Penjaga / ibu bapa tiada sumber pendapatan tetap


8. BANTUAN KEPADA SEKOLAH PONDOK

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

- Ketua keluarga menanggung ahli keluarga yang berisiko @ kurang upaya

- Penjaga mempunyai tanggungan yang ramai

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

- Termasuk di dalam asnaf

9. BANTUAN HARI RAYA

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

- Menaggung ahli keluarga yang berisiko @ tanggungan yang ramai @ kurang upaya

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

- Termasuk di dalam asnaf


10. BANTUAN PEMULIHAN RUMAH KEDIAMAN

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

- Menanggung ahli keluarga yang berisiko @ tanggungan yang ramai @ kurang upaya

- Tinggal di rumah dan tanah sendiri bukan rumah sewa atau rumah tumpang

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

- Termasuk di dalam asnaf

11. BANTUAN RUMAH KEDIAMAN (PROJEK KHAS)

- Pemilihan diurus oleh pejabat tanah dan jajahan di seluruh negeri Kelantan.

- MAIK bertindak sebagai pengurus bayaran dan kerja-kerja membina dan menyiapkan rumah-rumah
tersebut.

- Termasuk di dalam asnaf

 • Pemohon tergolong dalam asnaf
 • Pemohon mempunyai rumah yang terlalu daif dan tak layak untuk didiami
 • Mempunyai ahli keluarga yang ramai
 • Dari golongan ibu tunggal yang mempunyai bebanan menanggung keluarga yang tinggi.
 • Tiada rumah samada menyewa atau menumpang.

12. BANTUAN KEPADA GHARIMIN

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap.
- Tiada sumber pendapatan tetap
- Menanggung hutang yang banyak dan tak berkemampuan untuk membayarnya
(Berhutang hanya untuk keperluan hidup)

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain.

- Termasuk di dalam asnaf

13. BANTUAN KEPADA IBNUSABIL

- Terkandas semasa dalam penjalanan

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain.

- Keutamaan kepada musafir yang datang ke Kelantan untuk perkara yang berfaedah.

- Termasuk di dalam asnaf

14. BANTUAN KEPADA BADAN / PERTUBUHAN

- Untuk jabatan kerajaan ataupun swasta di seluruh Malaysia tetapi keutamaan kepada jabatan di Negeri Kelantan.

- Program yang dianjurkan adalah tidak terkeluar dari hukum syarak.

- Program yang dianjurkan haruslah diadakan di sesuatu tempat,lawatan tidak digalakkan.

- Keutamaan kepada program yang berunsurkan Islam.

- Termasuk di dalam asnaf


15.
BANTUAN TABUNG YAYASAN PENGAJIAN TINGGI KE LUAR NEGARA (TYPT)

Tabung ini bertujuan membantu anak-anak Kelantan untuk melanjutkan pelajaran di beberapa Institusi Pengajian Tinggi Luar dan dalam Negeri dalam pelbagai bidang pengajian Agama. Dengan keutamaan diberi kepada asnaf fakir miskin kepada pelajar-pelajar.

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap.

- Ketua keluarga mempunyai tanggungan yang ramai

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain.

- Termasuk di dalam asnaf

16. BIASISWA TYPT  (KIV)

- kepada pelajar diperingkat pengajian Ijazah Pertama (Sarjana Muda) dalam bidang pengajian
Perubatan dan Kejuruteraan di Intitusi Pengajian Tinggi Tempatan.


Ijazah Pertama (Sarjana Muda)

RM4,000.00 setahun bagi pengajian dalam negara.

RM6,000.00 setahun bagi pengajian diluar negara.

Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah (PHD)

RM5,000.00 setahun bagi pengajian dalam negara RM8,000.00 setahun bagi pengajian diluar negara.

- Keutamaan juga diberikan kepada bekas pelajar Maahad Tahfiz MAIK dan bekas penghuni Darul
Aitam Putera dan Puteri.

- Pelajar-pelajar dari golongan asnaf fakir dan miskin yang berpotensi dan mempunyai kelayakan yang
cemerlang dalam bidang akademik.

- Tiada penaja lain.

- Telah diterima masuk atau sedang menuntut di universiti tempatan atau luar Negara di universiti-
universiti yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.

17. BIASISWA TENGKU ANIS

- Untuk rakyat Kelantan yang miskin.

- Tidak menerima sebarang jenis bantuan/biasiswa daripada mana-mana pihak.

- Pendapatan keluarga rendah dan tidak tetap

- Penjaga mempunyai tanggungan yang ramai.

*Peringkat sekolah rendah - RM 50.00 Sebulan
*Peringkat sekolah menengah (Ting.1 hingga 5) - RM80.00 Sebulan
*Peringkat Ting.6 - RM150.00 Sebulan.


18. PROGRAM BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP (JAHITAN,SULAMAN,AUTOMOTIF DAN KERJAYA
TATARIAS DIRI)

- Warganegara malaysia (peranakan kelantan)

- Beragama Islam

- Golongan asnaf (fakir,miskin atau muallaf)

- Berumur 18 hingga 30 tahun.

- Kelulusan pmr/spm atau setaraf.

SYARAT-SYARAT AM PERMOHONAN

 • Pemohon hendaklah terdiri daripada golongan asnaf yang layak menerima zakat
 • Pendapatan bulanan kurang daripada RM440.00 sebulan (miskin tegar)
 • Pendapatan bulanan kurang daripada RM740.00 sebulan (miskin)
 • Tiada harta yang ekonomikBORANG PERMOHONAN BIASISWA TENGKU ANIS

 • PDF

PROGRAM ASNAF FAKIR MISKIN

 • PDF

GARIS PANDUAN AGIHAN ZAKAT BAGI PROGRAM ASNAF FAKIR MISKIN

Antara Program Asnaf Fakir Miskin yang ditawarkan ialah :

 

1. BANTUAN BULANAN FAKIR MISKIN

- Pemohon hendaklah berumur 60 tahun ke atas

- Pemohon uzur, tidak bekerja atau tidak mampu mencari nafkah sendiri

- Tidak menerima bantuan bulanan JKM

- Tiada anak yang bekerja yang menyara pemohon

- Termasuk di dalam asnaf

- Bukan penerima bantuan bulanan agensi / jabatan lain.

 

2. BANTUAN PEMULIHAN PERNIAGAAN

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

- Berkomitmen dalam perniagaan

- Menanggung ahli keluarga yang berisiko @ tanggungan yang ramai @ kurang upaya

- Telah ada tempat berniaga sendiri

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

- Termasuk di dalam asnaf

 

3. BANTUAN KECEMASAN

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

- Menanggung ahli keluarga yang berisiko @ kurang upaya

- Mempunyai tanggungan yang ramai

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

- Musibah - rumah terbakar dll

- Termasuk di dalam asnaf

 

4. BANTUAN RAWATAN PERUBATAN

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

- Mempunyai tanggungan yang ramai

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

- Penjaga di kalangan ibu tunggal dan anak yatim

- Terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk perbelanjaan rawatan perubatan

- Termasuk di dalam asnaf


5. BANTUAN PERSEKOLAHAN

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

- Menanggung ahli keluarga yang berisiko @ kurang upaya

- Mempunyai tanggungan yang ramai

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

- Bilangan anak yang bersekolah seramai 3 orang ke atas

- Termasuk di dalam asnaf

 

6. BANTUAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INTSTITUT PENGAJIAN TINGGI

- Pemohon terdiri daripada golongan asnaf

- Ibu bapa atau penjaga tiada pendapatan tetap

- Menanggung ahli keluarga yang berisiko @ kurang upaya

- Ketua keluarga menanggung ahli keluarga yang berisiko @ kurang upaya

- Mempunyai tanggungan yang ramai

- Mempunyai ketua keluarga yang uzur

- Tiada penaja dan bantuan daripada sumber lain

- Bidang pengajian yang memberi manfaat umum dan untuk pelajar semester satu sahaja

(Permohonan boleh dibuat selewat-lewatnya 2 bulan selepas pendaftaran)

- Termasuk di dalam asnaf

* Pengajian peringkat Ijazah - RM 2,500.00

* Pengajian peringkat Diploma - RM 1,700.00

 

7. BIASISWA KECIL PELAJAR YAYASAN ISLAM KELANTAN (YIK)

- Golongan asnaf (fakir, miskin atau muallaf).

- Pencapaian akademik yang cemerlang

- Penjaga / ibu bapa tiada sumber pendapatan tetap


8. BANTUAN KEPADA SEKOLAH PONDOK

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

- Ketua keluarga menanggung ahli keluarga yang berisiko @ kurang upaya

- Penjaga mempunyai tanggungan yang ramai

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

- Termasuk di dalam asnaf

 

9. BANTUAN HARI RAYA

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

- Menaggung ahli keluarga yang berisiko @ tanggungan yang ramai @ kurang upaya

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

- Termasuk di dalam asnaf


10. BANTUAN PEMULIHAN RUMAH KEDIAMAN

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

- Menanggung ahli keluarga yang berisiko @ tanggungan yang ramai @ kurang upaya

- Tinggal di rumah dan tanah sendiri bukan rumah sewa atau rumah tumpang

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

- Termasuk di dalam asnaf

 

11. BANTUAN RUMAH KEDIAMAN (PROJEK KHAS)

- Pemilihan diurus oleh pejabat tanah dan jajahan di seluruh negeri Kelantan.

- MAIK bertindak sebagai pengurus bayaran dan kerja-kerja membina dan menyiapkan rumah-rumah
tersebut.

- Termasuk di dalam asnaf

 • Pemohon tergolong dalam asnaf
 • Pemohon mempunyai rumah yang terlalu daif dan tak layak untuk didiami
 • Mempunyai ahli keluarga yang ramai
 • Dari golongan ibu tunggal yang mempunyai bebanan menanggung keluarga yang tinggi.
 • Tiada rumah samada menyewa atau menumpang.

 

12. BANTUAN KEPADA GHARIMIN

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap.
- Tiada sumber pendapatan tetap
- Menanggung hutang yang banyak dan tak berkemampuan untuk membayarnya
(Berhutang hanya untuk keperluan hidup)

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain.

- Termasuk di dalam asnaf

 

13. BANTUAN KEPADA IBNUSABIL

- Terkandas semasa dalam penjalanan

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain.

- Keutamaan kepada musafir yang datang ke Kelantan untuk perkara yang berfaedah.

- Termasuk di dalam asnaf

 

14. BANTUAN KEPADA BADAN / PERTUBUHAN

- Untuk jabatan kerajaan ataupun swasta di seluruh Malaysia tetapi keutamaan kepada jabatan di Negeri Kelantan.

- Program yang dianjurkan adalah tidak terkeluar dari hukum syarak.

- Program yang dianjurkan haruslah diadakan di sesuatu tempat,lawatan tidak digalakkan.

- Keutamaan kepada program yang berunsurkan Islam.

- Termasuk di dalam asnaf


15.
BANTUAN TABUNG YAYASAN PENGAJIAN TINGGI KE LUAR NEGARA (TYPT)

Tabung ini bertujuan membantu anak-anak Kelantan untuk melanjutkan pelajaran di beberapa Institusi Pengajian Tinggi Luar dan dalam Negeri dalam pelbagai bidang pengajian Agama. Dengan keutamaan diberi kepada asnaf fakir miskin kepada pelajar-pelajar.

- Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap.

- Ketua keluarga mempunyai tanggungan yang ramai

- Tidak dapat bantuan daripada sumber lain.

- Termasuk di dalam asnaf

 

16. BIASISWA TYPT  (KIV)

- kepada pelajar diperingkat pengajian Ijazah Pertama (Sarjana Muda) dalam bidang pengajian
Perubatan dan Kejuruteraan di Intitusi Pengajian Tinggi Tempatan.


Ijazah Pertama (Sarjana Muda)

RM4,000.00 setahun bagi pengajian dalam negara.

RM6,000.00 setahun bagi pengajian diluar negara.

 

Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah (PHD)

RM5,000.00 setahun bagi pengajian dalam negara RM8,000.00 setahun bagi pengajian diluar negara.

 

- Keutamaan juga diberikan kepada bekas pelajar Maahad Tahfiz MAIK dan bekas penghuni Darul
Aitam Putera dan Puteri.

- Pelajar-pelajar dari golongan asnaf fakir dan miskin yang berpotensi dan mempunyai kelayakan yang
cemerlang dalam bidang akademik.

- Tiada penaja lain.

- Telah diterima masuk atau sedang menuntut di universiti tempatan atau luar Negara di universiti-
universiti yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.

 

17. BIASISWA TENGKU ANIS

- Untuk rakyat Kelantan yang miskin.

- Tidak menerima sebarang jenis bantuan/biasiswa daripada mana-mana pihak.

- Pendapatan keluarga rendah dan tidak tetap

- Penjaga mempunyai tanggungan yang ramai.

*Peringkat sekolah rendah - RM 50.00 Sebulan
*Peringkat sekolah menengah (Ting.1 hingga 5) - RM80.00 Sebulan
*Peringkat Ting.6 - RM150.00 Sebulan.


18. PROGRAM BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP (JAHITAN,SULAMAN,AUTOMOTIF DAN KERJAYA
TATARIAS DIRI)

- Warganegara malaysia (peranakan kelantan)

- Beragama Islam

- Golongan asnaf (fakir,miskin atau muallaf)

- Berumur 18 hingga 30 tahun.

- Kelulusan pmr/spm atau setaraf.

 

 

 

 

A) SYARAT AM

 • Pemohon hendaklah terdiri daripada golongan asnaf yang layak menerima zakat
 • Pendapatan bulanan kurang daripada RM440.00 sebulan (miskin tegar)
 • Pendapatan bulanan kurang daripada RM740.00 sebulan (miskin)
 • Tiada harta yang ekonomik


 

 

 

ASNAF-ASNAF ZAKAT

 • PDF

Asnaf-asnaf yang layak menerima zakat terdiri daripada :


1. Asnaf Fakir

 • Seorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan atau menerima pendapatan dari sumber-sumber lain yang jumlahnya tidak sampai 50 peratus daripada keperluan harian dan keperluan tanggungannya.

2. Asnaf Miskin

  • Seorang yang mempunyai pekerjaan atau hasil usaha atau pendapatan dari sumber-sumber lain yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasinya tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian dan juga menampung orang-orang dibawah tanggungannya.


3. Asnaf Amil

 • Mereka yang terlibat secara langsung dengan Institusi zakat samada individu atau organisasi bagi mengurus dan mentadbir hal ehwal zakat termasuk pemungutan, agihan, urusan kewangan dan sebagainya.

4. Asnaf Muallaf

 • Mereka yang dijinakkan hatinya atau yang diharapkan kencenderungan hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam (tetapi belum kukuh Islamnya). Ianya dibahagikan kepada empat:-
 1. Baru memeluk agama Islam
 2. Ketua-ketua kaum yang memeluk Islam yang baik hubungannya dengan ketua-ketua kumpulan bukan Islam yang sejawatan atau sama taraf dengannya.
 3. Ketua-ketua kaum yang memeluk Islam yang masih lemah iman tetapi masih ditaati oleh orang-orang dibawah pimpinannya.
 4. Orang-orang yang memeluk Islam yang tinggal diperbatasan yang berhampiran dengan negara musuh


5. Asnaf Al-Riqab (Hamba)

 • Memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman perhambaan dan penakhlukan samada dari segi cengkaman fizikal atau mental seperti cengkaman kejahilan dan terbelenggu dibawah kawalan orang-orang tertentu.

6. Asnaf Al-Gharimin (Orang yang Berhutang)

 • Golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum syara'.

7. Asnaf Fisabilillah (Berjuang Pada Jalan Allah)

 • Mana-mana orang atau pihak yang melibatkan diri dalam suatu aktiviti atau aktiviti untuk menegak, mempertahankan dan mendakwah Agama Islam serta kebajikannya.

8. Asnaf Ibnussabil (Musafir Terkandas)

 • Mana-mana orang dalam perjalanan bagi maksud-maksud yang diluluskan oleh hukum syara' dari mana-mana jua negeri atau negara yang memerlukan bantuan.

   


   

   

   

   

   

   

  PROGRAM-PROGRAM ASNAF

  • PDF

  Ketentuan Pembahagian Zakat
  Firman Allah S.W.T
  "Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya dan hamba dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir (yang keputusan perbelanjaan dalam perjalanan). (Ketetapan hukum yang demikian adalah satu ketetapan yang datangnya dari Allah dan ingatlah Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana)."
  (Maksud Ayat 60 Surah At-Taubah)

  Antara program-program asnaf yang ditawarkan adalah seperti berikut :

  1. Program Asnaf Fakir Miskin
  2. Program Asnaf Mualaf

  • Bantuan am saudara baru
  • Bantuan pelajaran
  • Bantuan penyelenggaraan projek
  • Bantuan dakwah orang asli dan bukan Islam
  • Bantuan untuk pertubuhan/tarbiah
  • Lain-lain bantuan khas perayaan
  ** Program ini dilaksanakan oleh Bahagian Agama MAIK

  3. Program Ibnu Sabil
  • Tambang-tambang perjalanan
  • Keperluan makanan
  • Keperluan tempat tinggal
  4. Program Asnaf Riqab (Hamba)
  • Buat masa sekarang, asnaf ini tidak wujud tetapi masih dimaukkan di dalam program memandangkan ia adalah salah satu asnaf penerima zakat.

  5. Program Asnaf Al-Gharimin (Orang Berhutang)

  • Bayaran bil perubatan

  • Yuran pengajian

  • Bayaran keperluan darurah

  6. Program Fi Sabilillah

  • Ceramah dan kuliah agama di masjid

  • Habuan guru agama dan kakitangan masjid

  • Bantuan umum kepada masjid

  • Bantuan penerbitan buku, majalah dan risalah agama

  • Kelas tahfiz MAIK

  • Kursus kepada Imam/Guru Agama MAIK

  • Sekolah Agama Tengku Amalin A'ishah Putri  C) JENIS-JENIS BORANG PERMOHONAN BANTUAN

  JENIS-JENIS BORANG PERMOHONAN BANTUAN

  • PDF

   

  Jenis-jenis borang permohonan bantuan yang boleh didapati adalah seperti dibawah :

  • Borang Permohonan Bantuan Bulanan Fakir Miskin
  • Borang Permohonan Bantuan Pemulihan (Perniagaan) dan Bantuan Pemulihan Kediaman
  • Borang Permohonan Bantuan Am
   - Perubatan dan Rawatan
   - Kecemasan
   - Bantuan-bantuan lain
  • Borang Permohonan Bantuan Am Persekolahan
  • Borang Permohonan Bantuan Am Pengajian Tinggi (IPT)
  • Borang Permohonan Tabung Yayasan Pengajian Tinggi (TYPT)
  • Borang Permohonan Biasiswa Tengku Anis (BTA)


  Syarat-Syarat Am :

  • Orang Islam
  • Warganegara Malaysia / Musafir yang diharuskan oleh syarak
  • Pendapatan keluarga tidak melebihi had mencukupi (Had Al-Kifayah)
  • Tidak menerima mana-mana bantuan yang mencukupi dari mana-mana pihak
  • Termasuk dalam asnaf yang layak menerima zakat


  Cara Memohon Bantuan :

  • Pemohon-pemohon bolehlah mendapatkan bantuan nasihat melalui semua imam-imam masjid seluruh negeri Kelantan
  • Tiap-tiap Pemohon mestilah mengisi borang permohonan bantuan yang boleh didapati secara percuma di Kaunter Zakat, Tingkat 1, MAIK. Borang permohonan yang disalin (fotostat) tidak akan dilayan.

   

  Keterangan Lanjut (Sila Hubungi) :

  KAUNTER AGIHAN ZAKAT,

  MAJLIS AGAMA ISLAM KELANTAN,

  KOMPLEKS BALAI ISLAM, LUNDANG,

  JALAN SULTAN YAHYA PETRA,

  15200 KOTA BHARU

  (U/P : Pegawai Urusan Sumber)

   

  WAKTU URUSAN MAIK

   

  AHAD - RABU : 8.00 pagi - 5.00 petang

  KHAMIS : 8.00 pagi - 3.30 petang

  JUMAAT & SABTU : CUTI

  NO.TELEFON : 09-748 1512 SAMB. 243,246,255

  NO.FAX : 09-7442160

   

  GARIS PANDUAN AGIHAN ZAAKAT

  • PDF

  GARIS PANDUAN AGIHAN ZAKAT

  Antara Program Asnaf Fakir Miskin yang ditawarkan ialah :

   

  1. BANTUAN BULANAN FAKIR MISKIN

  - Pemohon hendaklah berumur 60 tahun ke atas

  - Pemohon uzur, tidak bekerja atau tidak mampu mencari nafkah sendiri

  - Tidak menerima bantuan bulanan JKM

  - Tiada anak yang bekerja yang menyara pemohon

  - Termasuk di dalam asnaf

  - Bukan penerima bantuan bulanan agensi / jabatan lain.

   

  2. BANTUAN PEMULIHAN PERNIAGAAN

  - Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

  - Berkomitmen dalam perniagaan

  - Menanggung ahli keluarga yang berisiko @ tanggungan yang ramai @ kurang upaya

  - Telah ada tempat berniaga sendiri

  - Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

  - Termasuk di dalam asnaf

   

  3. BANTUAN KECEMASAN

  - Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

  - Menanggung ahli keluarga yang berisiko @ kurang upaya

  - Mempunyai tanggungan yang ramai

  - Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

  - Musibah - rumah terbakar dll

  - Termasuk di dalam asnaf

   

  4. BANTUAN RAWATAN PERUBATAN

  - Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

  - Mempunyai tanggungan yang ramai

  - Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

  - Penjaga di kalangan ibu tunggal dan anak yatim

  - Terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk perbelanjaan rawatan perubatan

  - Termasuk di dalam asnaf


  5. BANTUAN PERSEKOLAHAN

  - Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

  - Menanggung ahli keluarga yang berisiko @ kurang upaya

  - Mempunyai tanggungan yang ramai

  - Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

  - Bilangan anak yang bersekolah seramai 3 orang ke atas

  - Termasuk di dalam asnaf

   

  6. BANTUAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INTSTITUT PENGAJIAN TINGGI

  - Pemohon terdiri daripada golongan asnaf

  - Ibu bapa atau penjaga tiada pendapatan tetap

  - Menanggung ahli keluarga yang berisiko @ kurang upaya

  - Ketua keluarga menanggung ahli keluarga yang berisiko @ kurang upaya

  - Mempunyai tanggungan yang ramai

  - Mempunyai ketua keluarga yang uzur

  - Tiada penaja dan bantuan daripada sumber lain

  - Bidang pengajian yang memberi manfaat umum dan untuk pelajar semester satu sahaja

  (Permohonan boleh dibuat selewat-lewatnya 2 bulan selepas pendaftaran)

  - Termasuk di dalam asnaf

  * Pengajian peringkat Ijazah - RM 2,500.00

  * Pengajian peringkat Diploma - RM 1,700.00

   

  7. BIASISWA KECIL PELAJAR YAYASAN ISLAM KELANTAN (YIK)

  - Golongan asnaf (fakir, miskin atau muallaf).

  - Pencapaian akademik yang cemerlang

  - Penjaga / ibu bapa tiada sumber pendapatan tetap


  8. BANTUAN KEPADA SEKOLAH PONDOK

  - Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

  - Ketua keluarga menanggung ahli keluarga yang berisiko @ kurang upaya

  - Penjaga mempunyai tanggungan yang ramai

  - Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

  - Termasuk di dalam asnaf

   

  9. BANTUAN HARI RAYA

  - Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

  - Menaggung ahli keluarga yang berisiko @ tanggungan yang ramai @ kurang upaya

  - Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

  - Termasuk di dalam asnaf


  10. BANTUAN PEMULIHAN RUMAH KEDIAMAN

  - Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap

  - Menanggung ahli keluarga yang berisiko @ tanggungan yang ramai @ kurang upaya

  - Tinggal di rumah dan tanah sendiri bukan rumah sewa atau rumah tumpang

  - Tidak dapat bantuan daripada sumber lain

  - Termasuk di dalam asnaf

   

  11. BANTUAN RUMAH KEDIAMAN (PROJEK KHAS)

  - Pemilihan diurus oleh pejabat tanah dan jajahan di seluruh negeri Kelantan.

  - MAIK bertindak sebagai pengurus bayaran dan kerja-kerja membina dan menyiapkan rumah-rumah
  tersebut.

  - Termasuk di dalam asnaf

  • Pemohon tergolong dalam asnaf
  • Pemohon mempunyai rumah yang terlalu daif dan tak layak untuk didiami
  • Mempunyai ahli keluarga yang ramai
  • Dari golongan ibu tunggal yang mempunyai bebanan menanggung keluarga yang tinggi.
  • Tiada rumah samada menyewa atau menumpang.

   

  12. BANTUAN KEPADA GHARIMIN

  - Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap.
  - Tiada sumber pendapatan tetap
  - Menanggung hutang yang banyak dan tak berkemampuan untuk membayarnya
  (Berhutang hanya untuk keperluan hidup)

  - Tidak dapat bantuan daripada sumber lain.

  - Termasuk di dalam asnaf

   

  13. BANTUAN KEPADA IBNUSABIL

  - Terkandas semasa dalam penjalanan

  - Tidak dapat bantuan daripada sumber lain.

  - Keutamaan kepada musafir yang datang ke Kelantan untuk perkara yang berfaedah.

  - Termasuk di dalam asnaf

   

  14. BANTUAN KEPADA BADAN / PERTUBUHAN

  - Untuk jabatan kerajaan ataupun swasta di seluruh Malaysia tetapi keutamaan kepada jabatan di Negeri Kelantan.

  - Program yang dianjurkan adalah tidak terkeluar dari hukum syarak.

  - Program yang dianjurkan haruslah diadakan di sesuatu tempat,lawatan tidak digalakkan.

  - Keutamaan kepada program yang berunsurkan Islam.

  - Termasuk di dalam asnaf


  15.
  BANTUAN TABUNG YAYASAN PENGAJIAN TINGGI KE LUAR NEGARA (TYPT)

  Tabung ini bertujuan membantu anak-anak Kelantan untuk melanjutkan pelajaran di beberapa Institusi Pengajian Tinggi Luar dan dalam Negeri dalam pelbagai bidang pengajian Agama. Dengan keutamaan diberi kepada asnaf fakir miskin kepada pelajar-pelajar.

  - Pendapatan ketua keluarga rendah @ tiada pendapatan tetap.

  - Ketua keluarga mempunyai tanggungan yang ramai

  - Tidak dapat bantuan daripada sumber lain.

  - Termasuk di dalam asnaf

   

  16. BIASISWA TYPT  (KIV)

  - kepada pelajar diperingkat pengajian Ijazah Pertama (Sarjana Muda) dalam bidang pengajian
  Perubatan dan Kejuruteraan di Intitusi Pengajian Tinggi Tempatan.


  Ijazah Pertama (Sarjana Muda)

  RM4,000.00 setahun bagi pengajian dalam negara.

  RM6,000.00 setahun bagi pengajian diluar negara.

   

  Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah (PHD)

  RM5,000.00 setahun bagi pengajian dalam negara RM8,000.00 setahun bagi pengajian diluar negara.

   

  - Keutamaan juga diberikan kepada bekas pelajar Maahad Tahfiz MAIK dan bekas penghuni Darul
  Aitam Putera dan Puteri.

  - Pelajar-pelajar dari golongan asnaf fakir dan miskin yang berpotensi dan mempunyai kelayakan yang
  cemerlang dalam bidang akademik.

  - Tiada penaja lain.

  - Telah diterima masuk atau sedang menuntut di universiti tempatan atau luar Negara di universiti-
  universiti yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.

   

  17. BIASISWA TENGKU ANIS

  - Untuk rakyat Kelantan yang miskin.

  - Tidak menerima sebarang jenis bantuan/biasiswa daripada mana-mana pihak.

  - Pendapatan keluarga rendah dan tidak tetap

  - Penjaga mempunyai tanggungan yang ramai.

  *Peringkat sekolah rendah - RM 50.00 Sebulan
  *Peringkat sekolah menengah (Ting.1 hingga 5) - RM80.00 Sebulan
  *Peringkat Ting.6 - RM150.00 Sebulan.


  18. PROGRAM BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP (JAHITAN,SULAMAN,AUTOMOTIF DAN KERJAYA
  TATARIAS DIRI)

  - Warganegara malaysia (peranakan kelantan)

  - Beragama Islam

  - Golongan asnaf (fakir,miskin atau muallaf)

  - Berumur 18 hingga 30 tahun.

  - Kelulusan pmr/spm atau setaraf.

   

   

   

   

  A) SYARAT AM

  • Pemohon hendaklah terdiri daripada golongan asnaf yang layak menerima zakat
  • Pendapatan bulanan kurang daripada RM440.00 sebulan (miskin tegar)
  • Pendapatan bulanan kurang daripada RM740.00 sebulan (miskin)
  • Tiada harta yang ekonomik


   

   

   

  UNIT AGIHAN ZAKAT

  • PDF

  CARTA ORGANISASI


  OBJEKTIF UNIT
  Melaksanakan agihan wang zakat kepada asnaf lapan mengikut kehendak hukum syarak secara sistematik, cekap dan berkesan.

   

  Ketentuan Pembahagian Zakat

  Firman Allah S.W.T

  "Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya dan hamba dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir (yang keputusan perbelanjaan dalam perjalanan). (Ketetapan hukum yang demikian adalah satu ketetapan yang datangnya dari Allah dan ingatlah Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana)."


  (Maksud Ayat 60 Surah At-Taubah)

   

  ASNAF-ASNAF ZAKAT

  PROGRAM-PROGRAM ASNAF

  Program-program asnaf yang ditawarkan adalah seperti berikut :

  1. Program Asnaf Fakir Miskin

  2. Program Asnaf Mualaf

  • Bantuan am saudara baru
  • Bantuan pelajaran
  • Bantuan penyelenggaraan projek
  • Bantuan dakwah orang asli dan bukan Islam
  • Bantuan untuk pertubuhan/tarbiah
  • Lain-lain bantuan khas perayaan

  ** Program ini dilaksanakan oleh Bahagian Agama MAIK

  3. Program Ibnu Sabil

  • Tambang-tambang perjalanan
  • Keperluan makanan
  • Keperluan tempat tinggal

  4. Program Asnaf Riqab (Hamba)

  • Buat masa sekarang, asnaf ini tidak wujud tetapi masih dimasukkan di dalam program memandangkan ia adalah salah satu asnaf penerima zakat.

  5. Program Asnaf Al-Gharimin (Orang Berhutang)

  • Bayaran keperluan darurah

  6. Program Fi Sabilillah

  • Ceramah dan kuliah agama di masjid
  • Habuan guru agama dan kakitangan masjid
  • Bantuan umum kepada masjid
  • Bantuan penerbitan buku, majalah dan risalah agama
  • Kelas tahfiz MAIK
  • Kursus kepada Imam/Guru Agama MAIK
  • Sekolah Agama Tengku Amalin A'ishah Putri


  JENIS-JENIS BORANG PERMOHONAN BANTUAN

  HUBUNGI KAMI

   Majlis Agama Islam Dan
   Adat Istiadat Melayu Kelantan
   Kompleks Balai Islam
  Lundang,15200 Kota Bharu, Kelantan
  Talian Bebas Tol : 1-800-88-6060

  No Telefon : 09-7481512
  No Faks : 09-7485512
    maik@e-maik.my

  webmaster@e-maik.my


  JUMLAH PELAWAT

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterHari ini :19
  mod_vvisit_counterSemalam :134
  Online : 2

  WAKTU SOLAT

  [ Tukar Kawasan ]
  Tutup